Døjringe Vandværk

 
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
 
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love.
 
 

Kalk-knuser

Vandværket har foreløbig pr. 22-04-2022 fået prøveopsat kalk-knusningsanlæg i Døjringe. Du kan læse nærmere på dette link: https://forms.gle/L6j2Zw5bkShotMWE7 , hvor vi håber, at du også vil deltage i vores forbrugerundersøgelse.
Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com